World Trigger Wiki
Advertisement
World Trigger Wiki

List of Users for every trigger and points if possible:

Border[]

Attacker Triggers[]

Kogetsu[]

Name Points
Masafumi Shinoda ???
Kei Tachikawa 45,961
Kyōsuke Karasuma 6,000+
Ryūji Saeki 6,000+
Futaba Kuroe ???
Shūji Miwa 6,000+
Shinnosuke Tsuji 8,393
Tatsuhito Ikoma 11,177
Kai Minamisawa 8,000+ (Former)
??? (Current)
Yukari Obishima 6,000+
Kazuaki Ōji ???
Yutaka Kashio ???
Noboru Koarai 7,280
Tsuneyuki Okudera 7,188
Yūta Miura 7,407
Kō Murakami 12,042
Hisato Sasamori 7,452
Tetsuji Arafune 8,266
Yūko Kumagai 7,119
Kuniharu Kakizaki 6,000+
Fumika Teruya 6,000+
Kotarō Tomoe <6,000
Satoru Hayakawa ???
Yūya Tsuchisaki ???
Hanao Tsukimi ???
Takahiro Ebina ???
Mamoru Tokiwa ???
Yoshinobu Kera ???
Hyuse 4,016
Hidehide Hinoe (Trainee) 2,100
Former Users[]
Name Points
Raizō Terashima ???
Yūichi Jin ???
Kirie Konami ???

Scorpion[]

Name Points
Yūichi Jin ???
Sōya Kazama ???
Ryō Utagawa 6,000+
Shirō Kikuchihara ???
Shun Midorikawa 9,721
Jun Arashiyama 6,000+
Ai Kitora 6,000+
Mitsuru Tokieda 6,000+
Nozomi Kako <6,000
Sumiharu Inukai <6,000
Masato Kageura 14780 (Past)
6,780 (8,000 Point Deduction)
4780 (2,000 Point Deduction)
Kazuaki Ōji ???
Yōko Katori 6,000+
Hidetaka Kitazoe 6,000+
Shō Motegi ???
Yūma Kuga 5,172
Former Users[]
Name Points
Yōsuke Yoneya 8,545
Hyuse (Unofficially Borrowed) N/A

Raygust[]

Name Points
Reiji Kizaki 6,000+
Yukimaru Ichijō ???
Kō Murakami ???
Osamu Mikumo ???
Yūma Kuga (Trigger Link) N/A

Custom[]

Name Trigger Points
Yōsuke Yoneya Kogetsu: Spear 9825
Kirie Konami Sōgetsu ??? (If any)

Optional Triggers for Attackers[]

Senkū[]

Name
Masafumi Shinoda
Kei Tachikawa
Ryūji Saeki
Futaba Kuroe
Yōsuke Yoneya
Shinnosuke Tsuji
Tatsuhito Ikoma
Kai Minamisawa
Yukari Obishima
Kazuaki Ōji
Yutaka Kashio
Noboru Koarai
Tsuneyuki Okudera
Yūta Miura
Kō Murakami
Hisato Sasamori
Tetsuji Arafune
Yūko Kumagai
Kuniharu Kakizaki
Fumika Teruya
Satoru Hayakawa
Yūya Tsuchisaki
Hanao Tsukimi
Takahiro Ebina
Mamoru Tokiwa
Yoshinobu Kera
Hyuse

Gen'yō[]

Name
Yōsuke Yoneya
Yūta Miura

Thruster[]

Name
Reiji Kizaki
Yukimaru Ichijō
Kō Murakami
Osamu Mikumo

Gunner Triggers[]

Asteroid[]

Cube Form[]
Gun Form[]
Name Gun Type Points

Hound[]

Cube Form[]
Gun Form[]
Name Gun Type Points
Reiji Kizaki Assault Rifle ??? (One of three options to be 6K+)
Yōko Katori Pistol ??? (One of two options to be 6K+)
Rokurō Wakamura Assault Rifle ???
Tatsuya Kuruma Assault Rifle ??? (One of two options to be 7,881)
Fumika Teruya Assault Rifle ??? (One of two options to be 6K+)
Kotarō Tomoe Pistol ??? (One of two options to be 7,009)

Meteor[]

Cube Form[]
Name Points
Reiji Kizaki ??? (One of three options to be 6K+)
Kirie Konami <6,000
Kōhei Izumi ???
Ryō Utagawa 6,000+
Masataka Ninomiya ???
Satoshi Mizukami ???
Kazuki Kurauchi ???
Wataru Urushima ???
Rei Nasu ???
Yūko Kumagai ???
Akane Hiura ???
Chika Amatori ???
Kyōsuke Karasuma(Anime-Only) ???
Gun Form[]
Name Gun Type Points
Jun Arashiyama Assault Rifle ??? (One of two options to be 6K+)
Mitsuru Tokieda Assault Rifle ??? (One of two options to be 6K+)
Takaaki Katagiri Assault Rifle ???
Hiro Kitazoe Grenade Launcher ??? (One of two options to be 9,728)
Kuniharu Kakizaki Assault Rifle ??? (One of two options to be 6K+)
Seiji Marui Grenade Launcher ???
Hitoshi Matsushiro Assault Rifle ???
Takahiro Ebina Assault Rifle ???

Viper[]

Cube Form[]
Name Points
Kōhei Izumi ???
Rei Nasu 8,395
Hyuse ???
Gun Form[]
Name Gun Type Points
Kyōsuke Karasuma Assault Rifle 6,000+ (One of two options to be 6K+)
Shūji Miwa Pistol ??? (One of two options to be 6K+)
Takuma Yuba Pistol ???
Yūichirō Yoshizato Assault Rifle ???
Hidetaka Kitazoe Assault Rifle ??? (One of two options to be 6K+)

Composite Bullets[]

Gimlet[]
Name Form
Kōhei Izumi Cube
Masataka Ninomiya Cube
Hornet[]
Name Form
Masataka Ninomiya Cube
Salamander[]
Name Form
Masataka Ninomiya Cube
Kazuki Kurauchi Cube
Tomahawk[]
Name Form
Kōhei Izumi Cube
Rei Nasu Cube

Sniper Triggers[]

Egret[]

Name Points
Isami Tōma ???
Hayato Uno ???
Ken Satori ???
Tōru Narasaka ???
Shōhei Kodera ???
Takaaki Katagiri ???
Tōichirō Momozono ???
Yuzuru Ema ???
Kōji Oki ???
Kazuto Tonooka ???
Haruaki Azuma ???
Taichi Betsuyaku ???
Tetsuji Arafune ???
Atsushi Hokari ???
Yoshito Hanzaki ???
Yukito Otokawa ???
Tokiya Saitō ???
Former Users[]
Name Points
Reiji Kizaki ??? (Possible 6,000
Mirai Hatohara ???
Chika Amatori ???

Ibis[]

Name Points
Tōru Narasaka ???
Shōhei Kodera ???
Tōichirō Momozono ???
Chika Amatori ???
Yuzuru Ema ???
Haruaki Azuma ???
Kazuto Tonooka ???
Taichi Betsuyaku ???
Izuho Natsume (Trainee) <4,000
Former Users[]
Name Points
Mirai Hatohara ???
Kōji Oki ???
Akane Hiura ???

Lightning[]

Name Points
Hayato Uno ???
Tōru Narasaka ???
Shōhei Kodera ???
Chika Amatori ???
Yuzuru Ema ???
Kōji Oki ???
Haruaki Azuma ???
Kazuto Tonooka ???
Taichi Betsuyaku ???
Yukito Otokawa ???
Tokiya Saitō ???
Former Users[]
Name Points
Akane Hiura ???
Izuho Natsume ???

Trap Triggers[]

Switchbox[]

Defense Triggers[]

Escudo[]

Optional Triggers[]

Chameleon[]

Dummy Beacon[]

Grasshopper[]

Idaten[]

Futaba Kuroe

Spider[]

Teleporter[]

All-Purpose Optional Triggers[]

Lead Bullet[]

Name Form
Shūji Miwa Pistol - Asteroid
Chika Amatori Cube - Hound
Sniper - Lightning

Starmaker[]

Tamakoma Optional Triggers[]

Name Trigger
Reiji Kizaki Full Arms

Unknown Optional Triggers[]

Bagworm Tag[]

Name
Shinji Fuyushima
Mai Kitagawa
Asumi Amakura
Masakuni Hakoda

Enhanced Radar[]

Asumi Amakura

Makō[]

Futaba Kuroe

Silencer[]

Name
Wataru Urushima
Mamoru Tokiwa
Tokiya Saitō
Waka Utsunomiya
Yoshinobu Kera
Former Users[]

Tatsuya Kuruma

Timer[]

Nozomi Kako

Neighbor[]

Advertisement